Çizim Ortamı

Çizim Ortamı

Çizimde Kullanılan Araç ve Gereçler

Teknik resim çizimleri yapılırken kullanılan araç ve gereçlerin tamamıdır. Teknik resmin ana unsurundan birisi resim araç ve gereçleri ise, diğeri de resim araç ve gereçlerini kullanabilme yeterliliğidir. Bu nedenle resim araç ve gereçleri olmadan çizim yapılamaz.

Resim Masaları

Okullarda mimarlık ve mühendislik bürolarında, çeşitli işletmelerin resimhanelerinde teknik personelin çizim yapması için kullanılan çizim araçlarıdır. Resim masalarında bulunması gereken özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz.  Büyük çizimlerin yapılabileceği kâğıtların bağlanabileceği ölçülerde olmalıdır. Yüzey açık renkli olmalıdır (beyaz tercih edilmelidir). Yüzey yumuşak yapay deri (vinileks) ile kaplanmalıdır.  Ayakları mekanik veya hidrolik birtakım hareketlere uygun olmalıdır (öne, arkaya veya aşağı yukarı hareket etmelidir).  Çeşitli çizim araç ve gereçlerinin kolay kullanılmasına ve bağlanmasına uygun olmalıdır.  Çizim masaları ışığı sol üstten alacak şekilde yerleştirilmelidir.  Normal bir çizim masasının yüksekliği yerden 75 cm olmalıdır.

“T” Cetveli

Resim masalarının sol tarafına dayanarak resim kâğıtları üzerine çizgi çekmeye veya gönyelere kılavuzluk etmeye yarar. “T” cetvelleri TS 5220’ye göre standarda bağlanmıştır. Armut, elma, gürgen ağaçlarından ve çeşitli plastik malzemelerden şeffaf olarak üretilmektedir ve cetvel gövdesi üzerinde baş kısımdan başlamak üzere milimetrik ölçü bulunur. “T” cetvellerinin baş kısımları sabit olduğu gibi hareketli de olabilir. Ayarlı başlığı olan “T” cetvellerinin üzerinde açı şablonu da bulunur. “T” cetvelleri yerine bazen de “paralel” adı verilen ve kenarları ip ile masanın kenarına sabitlenen ve sadece aşağı ve yukarı hareket ettirilen aparat kullanılır. Cetvellerin çizime başlamadan önce temizlenmesi ve çizime hazırlanması gerekir. “T” cetveli baş ve cetvel kısmı olmak üzere iki parçadan oluşur.

Normal Ölçü Cetvelleri

Normal ölçü alma işlemlerinde kullanılır. Çizimde kullanılan uzunlukları genellikle 200, 300 ve 500 mm cetveller üzerinde santimetrik ve milimetrik bölümler bulunur.

Ölçek Cetvelleri

Çeşitli boyutlardaki yapı ve elemanlarını belli ölçekler içerisinde küçülterek çizmek gerektiğinde bu amaç için hazırlanmış ölçekli cetvellerden yararlanılır.

Mekanik Tarama Cetvelleri

Tarama çizgilerinin istenilen aralık ve kalitede olması için mekanik tarama cetvellerinden yararlanılır.

Yay Cetvelleri (Pistoleler)

Pergel ve diğer daire çizim gereçleri ile elde edilemeyen eğri çizimleri çizmek için yay cetvellerinden yararlanılır. Elips, parabol, hiperbol gibi geometrik eğrilerin birleştirilmesinden oluşur.

Gönyeler

Bugün, teknik resim ve mesleki resim çizimlerinde en çok saydam ve yapay malzemeden yapılmış olan gönyeler kullanılmaktadır. Yapılan çizimlerde en çok kullanılan açılar dikkate alınarak gönyelerin açıları 45 – 45 – 90 derece ve 30 – 60 – 90 derece olarak tertiplenmiştir. Bunlardan iç açıları 45 – 45 – 90 derece olanına “Kırk beş Derecelik Gönye”, 30 – 60 – 90 derece olanına “Altmış Derecelik Gönye” denilmektedir. İstenilen açıya göre ayarlanabilen “Ayarlı Gönyeler” de vardır.

Açı Ölçerler

Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan yarım çember, tam daire biçimindeki araç veya mastara (minkale, iletki veya açıölçer) denir.

Şablonlar

Harf, rakam, daire veya oval çizimlerin pratik olarak hızlı ve düzgün şekilde uygulanmasını sağlayan yardımcı araçlardır. İsmini, yaptığı işleme göre alır (daire şablonu, harf şablonu vb.). Kullanım yeri oldukça geniştir.

Kurşun Kalemler

Ahşap kalemler belirli kalitede üretilmiş, dereceli kalemlerdir. Dereceleri uçlarının sertlik ve yumuşaklığına göre belirlenir. H serisi sert, HB ve F orta sert ve B serisi de yumuşak kalemlerdir. Kalın çizgiler için 2B-B, ana çizgilerde HB, ince çizgilerde ise 2H veya H kalemleri kullanılır. Ahşap kalemlerin uçlarının sık sık sivriltilmesi gerektiğinden, mekanik uçlu kalemlerin kullanılması daha yaygındır.

Mürekkepli Teknik Resim Çizim Kalemi (Rapido Kalemleri)

Çini mürekkeple teknik resim ve proje çalışması yapmak, aynı özellikte sürekli çizgi çizmek için yapılmış iğne uçlu bir çeşit dolma kalemdir. Mimarlık ve mühendislik çizimlerinde kullanılmak üzere kutu içersinde iki set dizisi kullanıma sunulmuştur. Bu setler 1- 0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0, 1.4, 2.0 mm (mimarlık) 2- 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 mm (mühendislik) çizgi kalınlıklarındadır. Ayrıca okul setleri de mevcuttur.

Silgiler

Teknik resimde kullanılan iki türlü silgi vardır;

Yumuşak silgiler: Her türlü kâğıttaki kurşun kalem çizgilerinin temizlenmesinde kullanılır. 

Sert silgiler: Çini mürekkebinin, aydınger kâğıdının, resim kâğıdı veya çizim folyolarının temizlenmesinde kullanılır. Bazı köşelerdeki fazla çizgi taşkınlıklarının temizlenmesinde normal silgilerin yanaşamayacağı yerlerde kalem silgiler ve silme şablonları kullanılır. Aydınger kâğıtları üzerindeki mürekkepli kalem çizimleri jilet, maket bıçağı vb. keskin bir araçla kazınarak temizlenebilir. Kazınan bölgelere tekrar çizim yapmak gerekirse aydınger kâğıdının yüzeyinde bozulma olduğu için çizgiler dağılacaktır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çizimden öce kazınan kısım kurşun kalemle karalanmalı, çizim kuruduktan sonra yumuşak bir silgi ile temizlenmelidir. İyi bir silme işlemi yapabilmek için kâğıtların gergin ve sert bir yüzey üzerinde bulunması gerekir.

Pergeller

Daire ve yay çizimleri, ölçülerin taşınmasında, eşit parçalara bölme işlemlerinde pergeller kullanılır. İyi bir pergelin ayaklarının mafsallı, iğne uçlu olması ve çizecek ucunun kâğıtlara dik olarak ayarlanabilmesi gerekir.

Yazıcı, Çizici ve Sarf Malzemeleri

Resim Kâğıtları

Resim çizmek için çeşitli resim kâğıtları kullanılır. Kâğıt cinsi, resmin kullanım amacına uygun olarak seçilir. Kâğıtlar çeşitli genişlikte, uzunlukta ve rulo halinde veya standart ölçülerde kesilmiş olarak bulunur. Standart kâğıtlar 1m² sinin ağırlığı ile (g/ m²) o kâğıdın adı olarak anılır. 60g, 90g, 120g, vb. teknik resimde kullanılan kâğıtları şu şekilde sınıflandırabiliriz;

Işık geçirmeyen kâğıtlar: Genellikle ışık kopyaları alınmayacak, ozalit kopyaları (çekilmeyecek) olan resimlerin çizildiği beyaz, mavi ve sarı tonlarında renkte olan selülozik yapılı kâğıtlardır. Resim kâğıtları silinmeye, kazınmaya ve yırtılmaya dayanıklı olmalıdır. İyi bir resim kâğıdında çini mürekkebi ve boyalı kalemlerle çizilen çizgilerin dağılmaması gerekir. 

Işık geçiren kâğıtlar: Işıklı olan kopyaları alınacak resimlerin çizildiği saydam kâğıtlardır. Kendi aralarında dört grupta sınıflandırabiliriz:

Aydınger kâğıtları: Gri renkte ve çok kullanılan bir kâğıt çeşididir. Yüzeyi düzgün olanlar çini mürekkebi, pürüzlü olanları kurşun kalem ile çalışmaya uygundur. İyi bir aydınger kâğıdı silinme ve kazımaya karşı dayanıklı olmalıdır.

Yağlı kâğıt: Bitkisel yağlara daldırılıp açık havada kurutularak elde edilen kâğıtlardır. Yüzeyleri düzgündür rutubetten etkilenmez. 

Muşamba kâğıt: İçerisine bez konularak elde edilen kâğıtlardır. Yırtılmaya ve kazınmaya karşı çok dayanıklıdır. Çini mürekkep ve kurşun kalem çizimine çok müsaittir. 

Çizim folyoları: Cam şeklinde veya mat olarak plastikten üretilmiş olan bu kâğıtlar üzerine çok kaliteli çizim yapılabilir. Piyasada asetat veya sert PVC filmi olarak polyester çeşitleri vardır. Bu kâğıtlar yırtılma ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır, ayrıca rutubetten etkilenmez. Bu nedenle önemli evraklar bu kâğıtlara çizilerek saklanmalıdır. 

Milimetrik kâğıtlar: Özellikle grafik, diyagram vb. özel çizimlerin yapıldığı kâğıt çeşididir. Işık geçiren ve geçirmeyen çeşitleri vardır. Üzerinde 1 mm aralıklarla veya daha değişik ölçülerde çok ince çizgiler bulunur. Çizgiler ince olduğundan kurşun kalem veya çini mürekkeple çizilen resimler rahatlıkla görülebilir veya ışıklı kopyaları çıkartılabilir.

Kâğıt Ölçüleri

Kâğıt ölçüleri TS 88’e göre standart hale getirilmiştir. A0 olarak anılan kâğıdın ölçüleri 841 x 1199 mm ve alanı 1 m² olacak şekilde standarda bağlanmıştır. A0 paftasının uzun kenarından katlanarak ikiye bölünmesi ile A1 aynı işlemlerin tekrarlanması ile A2, A3, A4, A5, A6 ölçülerinde resim kâğıtları elde edilir. Kâğıt ölçüleri aşağıda verilmiştir.

Proje Dosyaları

Katlanmış projelerin kullanılmak üzere ilgili yerlere gönderilmesi ve proje dolaplarında saklanması için dosyalanması gerekir. Dosyalara konulmayacak projeler zarf ve poşet dosyalarda saklanırken delik delinerek klasöre takılacak projeler telli dosya veya klasörlere takılır. Telli dosya veya klasörlere takılacak projelerin sık sık kullanılacağı ve yıpranacağı göz önünde bulundurularak dosya deliği bulunan kısımlar bant veya karton ile desteklenmelidir.

Proje Saklama Dolapları

Projeler proje dosyalarına konularak raflarda veya proje dolaplarında saklanırlar. Büyük projelerin saklanmasında projeler dosyaların ebatlarına uygun olarak katlanarak muhafaza edilir.

Bilgisayar Destekli Çizim Gereçleri

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile birlikte başarıyı yakalamak bilinçli ve araştırmacı takipçi olmaktan geçmektedir. Mesleğimizle ilgili başarıyı sağlamaksa modern ve teknolojinin kolaylıklarından faydalanmaktan geçmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle projelerin çizilmesinde bilgisayar ön plana çıkmıştır. Bilgisayarla çizilen projelerin çıktılarının alınması da gelişmiş yazıcılarla mümkündür. A3 ve A4 kâğıtlarına normal yazıcılardan çıktı almak mümkündür fakat daha büyük kâğıtlarda “plother” denilen büyük çiziciler kullanılmaktadır.

Çizim Ortamının Aydınlatılması

Çizim ortamlarının aydınlatılmasında doğal ışık ile aydınlatma söz konusu olduğunda masada çalışan kişinin karşısına, sol el ile çizim yapıyorsa pencereyi sağ yanına, sağ el ile çizim yapacak ise sol yanına ışık gelecek şekilde oturmalıdır. Eğer yapay ışık kaynağı ile aydınlatma söz konusu ise ışık kaynağı çalışan kişi sol el ile çizim yapıyorsa sağdan ve üstten, sağ el ile çizim yapacak ise sol üstten gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Burada amaç çizim yaparken elimizin gölgesinin çizgilerin üzerine gelerek görüşümüzü engellememesidir. Doğru aydınlatmanın püf noktaları şunlardır:

Gözlerinizi sımsıkı kapatıp hareket etmeye çalışmak, ışığın ve aydınlığın değerini bilmenin en basit ve en etkili yöntemidir. Özellikle bu deneyi hiç alışık olmadığınız bir mekânda ve gecenin bir yarısında yapmak ışığın hayatımızdaki önemini bize öğretecektir. Ancak rahatça hareket edebilmemizi ve psikolojik olarak kendimizi rahat hissetmemizi sağlayan ışığın doğru yerde ve doğru şekilde kullanılmadığı takdirde uzun vadede önemli zararlara neden olabileceği çoğu zaman düşünülmez. Evinizin ya da ofisinizin güzel bir dekorasyona sahip olması yönündeki çabalarımızda ışığın önemi genelde unutulur. Evlerimizin iç dekorasyonunda sadece donatıları görmemizi sağlayacak biçimde düzenlenmiş bir aydınlatma sistemi, hem estetik hem de teknik yönden doğru değildir. Bu nedenle her mekânın hatta mekân içerisindeki her bölümde farklı aydınlatma elemanları kullanılmalıdır.

Doğal Işık Açısından Pencere Kullanım Alanı İlişkisi

Gün ışığı eve pencereler, cam duvarlar, çatı penceresi ve cam kapılar vb. birçok boşluktan girer. İdeal olarak doğal ışığın odaların gün boyunca yapay ışık kaynaklarına ihtiyaç duyulmayacak şekilde ya da asgari yapay aydınlatma kullanılacak şekilde yerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Uygun bir aydınlatma ortamının sağlanmasında en önemli faktör ışığın iyi dengelenmesidir. Sadece tek yönlü olarak gelen ışık istenmeyen göz kamaşmalarına sebep olabilir. Başka yönde gelen aynı miktarda bir ışık ile dengelenerek daha yumuşak bir görünüm sağlanabilir. Işığın geliş yönü ve şiddeti niteliğini etkiler. 

Kuzeyden gelen ışık: Kuzeye bakan odalarda sıcak renklerin kullanılması ışığın şiddetinin ortaya çıkmasında etkili olur.  Doğudan gelen ışık: Işık ilk olarak doğudan geldiği için günün ilerleyen saatlerinde parlaktan nötrale doğru değişir. Yatak odası ve mutfak uyanıklık ve parlaklık sağladığı için doğrudan gelen sabah güneşine açık olması gerekir. Doğu yönünde yatak odası planlanacağı zaman yatak odasını kullanacak kişilerin karakterleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı kişiler sabah güneş ışığı ile uyanmak isterken bazıları kalkıncaya kadar ışık istemezler. Bu durumda yatak odalarında şeffaf olmayan opak veya yarı şeffaf pencereler tercih edilmelidir.  Güneyden gelen ışık: Güneyden gelen ışık sıcaktır ve gün boyunca değişir. Özellikle yaz aylarında güneş ışığının kontrol altına alınması gerekebilir. Bunun için güneyden ışık alan mekânlarda soğuk renkler kullanılarak kontrol altına alınabilir.  Batıdan gelen ışık: Özellikle öğleden sonra geç saatlerde bu yönden gelen ışık çok sıcak ve şiddetlidir. Günün sonunda aile bireylerinin bir araya toplandığı sosyal yaşam alanları batı yönünde planlanacaksa perdeler veya güneşliklerle ışığın kontrol altına alınmasına gereksinim duyulabilir. Aynı biçimde soğuk renklerle ışık kontrol altına alınabilir. Mümkün olan her yerde konut dışı elemanlar; ağaçlar, kafesler ve tente fazla ışığa karşı uygun koruma olabilir. Pencere ve kapılardan gelen gün ışığı çeşitli yollarla önlenebilir. Güneşlik ve perdeler ile kapı ve pencereden gelen gün ışığı renk ve şiddetini değiştirmek mümkündür.

Konut Mekânlarda Antre: Evin girişinde bulunan antrelerde kısa zaman geçirildiği için bu bölümlerin konutlarda en az gün ışığı alan yerlerde tasarlanması daha doğrudur. Antrelerin doğal aydınlatma ile aydınlatılması istenirse bunlar aydınlatma pencereleri, camlı kapılar yardımı ile gün ışığı alan bölümlerden faydalanılabilir. Bu bölümlerde yapay aydınlatma elemanları tercih edilmelidir.  Koridor: Koridorlarda antreler gibi kısa süreli ve geçiş amaçlı kullanılması sebebiyle yapay aydınlatma elemanları tercih edilmelidir. Yemek köşesi: Yemek köşeleri günün belirli saatlerinde kullanıldığı için salonlarda iç kısımlarda tercih edilmeli eğer ayrı bir mekân olarak planlanmış ise pencereler yardımı ile doğal aydınlatmaları sağlanır. Yatak odaları: Yatak odalarında insanların dinlenme, uyuma, kitap okuma vb. ihtiyaçlarını karşıladığı mekânlardır. Günümüzde çalışma hayatının getirdiği stres ve yorgunluklardan en az etkilenmek için insanların rahatça dinlenebileceği ve uyuyabileceği mekânların ferah ve geniş olması gerekir. Yatak odalarında genellikle akşamdan sonra zaman geçirildiği için gün boyunca gün ışığının yatak odalarına gelmesi ve ortamın havasının temizlenmesi için geniş pencereler tercih edilmelidir.  Mutfak: Ev hanımlarının günün büyük bölümünü geçirdiği mekânlardan birisi de mutfaklardır. Mutfakların son derece geniş ve aydınlık olması gerekir. Bunun için konut projelerinin hazırlanması aşamasında mutfakların geniş pencereleri ve balkonları olması tercih edilmelidir.  Çocuk odaları: Çocukların günlük oyun uyuma vb. faaliyetlerini yaptığı mekânlardır. Çocuk odalarının da gün ışığından azami faydalanması sağlanmalıdır.  Televizyon izleme: TV izlerken gün ışığının TV ekranına direkt olarak yansıması halinde görüntü tam olarak algılanamaz Bunun için TV, pencerelerin yanına yerleştirilmeli, pencereden yansıyan ışık TV’nin arkasına gelmelidir. Eğer ışık, izleyen kişinin gözlerine geliyorsa güneşlik perdeler ile yansımalar engellenebilir.

Çalışma Mekânlarında

Çalışma mekânlarında eğer masalarda çizim, maket, vb işler yapılıyorsa çalışan, pencere yönüne bakacak şekilde oturduğunda gün ışığından azami faydalanabilir.

Farklı Mekânlarda

Mekânların kullanım amacına uygun olarak aydınlatma sağlanmalıdır. Pencere büyüklükleri, kapı malzemeleri ve çatı örtüleri mekânların özellikleri ve kullanım amaçlarına uygun olarak seçilmelidir.

Yapay Işık ile Çizim Ortamının Aydınlatılması

Konut Mekânlarda Antre: Evin girişinde bulunan antrelerde genel aydınlatmanın yanı sıra duvara yönlendirilmiş bir aydınlatma düzeni, istediğimiz bir etki ve sıcaklığı sağlar. 

Koridor: Işık kaynaklarını koridor boyunca dizmek uygun olur. Yarı şeffaf aplikler koridor boyunca kullanılabilir. Koridor ile odalar arasında ışık farkı olmamasına dikkat edilmelidir.

Yemek köşesi: Tüm aile bireylerinin bir arada bulunduğu yemek odalarında bölgesel aydınlatma kullanılabilir. Bunun için bir ya da iki tane ışıklığın masa üzerine sarkıtılması hoş bir ortam yaratır. Bu aydınlatmadaki amaç masa üzerindeki nesnelerin net bir biçimde görülmesini sağlamaktır. Fakat kişilerin yüzlerinin ve çevrelerinin belirli oranda aydınlatılması gerekir. Bu nedenle, sarkıtılan ışıkların kâğıt, kumaş, plastik vb. ışığı geçiren gereçlerden olması sorunu çözen doğru bir yaklaşım olur. 

Yatak odaları: Yatak odalarında başucu aydınlatmaları duvardan, yatak üzerindeki aplikler ya da komodinler üzerine konulan abajurlarla yapılabilir. Kullanılan lambanın ışığının ayarlanabilmesi ve doğrudan göze gelmemesi gerekmektedir. Tuvalet masaları için bölgesel olarak ayna önünün aydınlatılması gerekir. Bu aydınlatmada ışığın aynanın iki yanından gelmesi, kendimizi iyi görebilmemiz ve ışığın gözümüze gelmemesi için de korumalı (yüzeyli) aydınlatma gereçlerinin kullanılması önerilir. Özellikle makyaj için uygun ışık renginin iyi belirlenmesi gerekmektedir.  Mutfak: Mutfakta tezgâh üzerinin bölgesel olarak aydınlatılması gerekir. Dolap içlerinin ve çevrenin iyi algılanabilmesi için tavandan geniş bir ışık kaynağı kullanılmalıdır. 

Çocuk odaları: Çocuklar küçük ise doğru ve kolay algılamalarını sağlayabilmek için aydınlatma büyük önem taşımaktadır. Renklerin doğru algılanabilmesi için tüm renkleri gün ışığında olduğu gibi gösteren lambalar tercih edilmelidir. Okul çağındaki çocukların göz sağlığını korumak ve yorulmadan uzun süre çalışmalarına imkân sağlamak için çalışma masalarının aydınlık olması ve ışığın yansıma yapmamasına dikkat edilmelidir. 

Televizyon İzleme: Göz sağlığımız için televizyonların izlenmesi sırasındaki aydınlık büyük önem taşır. TV’nin karanlıkta izlenmemesi gerekir. Çünkü TV ekranı çok ışıklıdır, çevre karanlık olduğu zaman göz yorulur. Bu nedenle TV’nin arkasındaki duvarın açık renkli olması, hatta belirli oranda aydınlatılması görsel konfor açısından uygun olur.

Çalışma Mekânlarında

Çalışma mekânlarında ve işyerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de iş görenlerin göz sağlığının korunması, iyi bir aydınlatma tekniği ile sağlanır. Aydınlatmada öncelikle, yapılan işlerde kalite standartlarının gerektirdiği tüm detayların görülebilmesi gerekir.

Farklı Mekânlarda 

Ofislerde genel aydınlatma: Sağlıklı ve doğru bir ofis aydınlatması, çalışanların performansını ve verimini artırdığı gibi modern ofislerde itibar sağlamak da önemlidir. Ofislerde ışığın homojen dağılımı sağlanmalı ve çalışma yüzeyinin parlaklığı ile bakılan nesnenin parlaklığı arasındaki oranın en az üçte biri olmasına dikkat edilmesi gerekir. Ofis ortamlarında genel ışık veren ürünlerin seçilmesi, halojen ve spot gibi direkt ışık veren ürünlerin ise sadece özel vurgulama istenilen noktalarda kullanılması önerilir. Daha çok floresan veya kompakt floresanlı armatürlerin tercih edilmesi gerekir. Ofis aydınlatmasında ev aydınlatmasında olduğu gibi dekoratif değil, işlevsel armatürlerin seçilmesinin esas alınmasına dikkat edilmelidir. 

Bilgisayarlı çalışma alanlarında: Bu alanlarda titiz aydınlatma gerekir. Bilgisayar ekranının cam olmasından dolayı yansımalar veya yansımalardan kaynaklanan kamaşmalar sorun yaratır. 

Konut dışının aydınlatılması: Evin dış girişinin, evin numarası ve evin belirlenmesi bakımından uygun şekilde aydınlatılması gerekir. İç aydınlatmanın kalitesi dış aydınlatma ile artırılabilir. Teras ve bahçede uygun aydınlatma sağlanması, iç ortamın yetersiz aydınlatılması sonucu oluşan koyu renkli pencere görüntüsünü ortadan kaldırır.

Konut mekânlarda uygulamak: Konut ve mekânlarda aydınlatma yapılırken mekânın kullanım amacına göre maksimum doğal aydınlatma kullanılır ve mekânlarda az kullanılan yaşam alanı olarak kullanılmayan bölümlerde (merdiven, antre, hol, banyo, WC vb.) yapay aydınlatma tercih edilir. Bu bölümler projelendirme aşamasında da gün ışığı almayan veya en az alan yönlerde yapılmalıdır. Çalışma mekânlarında uygulamak: Çalışma mekânlarında özellikle mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim masaları pencere yönünde tercih edilmelidir. Yapay aydınlatma gerektiği zamanlarda mekânlarda renkleri yansıtmayan doğal ışığa en yakın ışık veren aydınlatma araçları tercih edilmelidir.

Ofislerde genel aydınlatma uygulamaları: Ofislerin aydınlatılmasında doğal aydınlatma seçilmelidir. Bunun için geniş pencereler ve aydınlatma elemanları tercih edilmelidir. Yapay aydınlatma gerektiğinde ofislerin çalışma alanlarına uygun olarak aydınlatma tercih edilmeli (genel müdürlük, reklâm, avukatlık, sağlık vb.) ayrıca ofislerde prestijlerini koruyacak, müşterilerini etkileyecek kısmi aydınlatma çeşitleri tercih edilmelidir.

Kaynak

 
ISTANBUL
Reklam
 
 
 
 
 
 
Bugün 4 ziyaretçi (31 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=